Katedra za oftalmologijo

Predstavitev

Katedra v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija izvaja sodoben dodiplomski in podiplomski študij oftalmologije za slovenske študente in za tuje študente prek programa Erasmus +.

Člani katedre so v okviru Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in projektov iz programa ARRS razvijali raziskovalno in pedagoško delo. Prispevali so številne članke v slovenskem jeziku, izdane v štitih  tematskih številkah Zdravniškega vestnika in v petih zbornikih Ješetovih dni, dve  samostojni monografiji ter poglavja v interdisciplinarnih učbenikih. Člani katedre so bili mentorji ali somentorji pri 16 doktoratih in 19 magisterijih ter so prispevali prek 100 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah.


Novice

client-2.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Hawlina, dr. med.
NASLOV
Grablovičeva ulica 46, Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 1900
EMAIL
marko.hawlina(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Vsebina je v pripravi.