Centralna medicinska knjižnica

Kdo vas citira?: Web of Science, Scopus, Google Scholar

Servis Web of Science omogoča dostop do treh baz podatkov z indeksi citiranosti: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index in Arts & Humanities Citation Index. Vse baze vsebujejo podatke iz okrog 10.000 najbolj vplivnih znanstvenih revijo od leta 1900 dalje in se dopolnjujejo tedensko.

Servis Web of Science je dostopen vsem profesorjem, raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim v institucijah, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v konzorciju uporabnikov WoS.

Scopus je bibliografska zbirka izvlečkov in podatkov o citiranju, ki jo nudi največji založnik znanstvene literature


Program tečaja:

 • kaj je indeks citiranosti
 • uporaba indeksov citiranja
 • dostopnost do servisa WoS
 • iskanje (Search), iskanje po avtorju (Author Search), zahtevno iskanje (Advanced Search), iskanje citatov( Cited Reference Search)
 • prečiščevanje seznama zadetkov (Refine Results)
 • analiziranje rezultatov iskanja (Analyze Results)
 • pregled citiranosti (Citation report)
 • možnosti za izpis in shranjevanje rezultatov iskanja
 • Google Scholar in štetje citatov
 • bibliografska zbirka Scopus


Cilji tečaja:

 • Udeleženci na tečaju spoznajo, kako lahko citatne indekse uporabljajo pri svojem delu.
 • Udeležencii se bodo naučili, kako v bazi poiskati najodmevnejša dela za določeno področje.

Tečaj je namenjen vsem uporabnikom, ki želijo spoznati citatne indeksi in se naučiti učinkovitega iskanja po bazi Web of Science ter preko citatov spremljati odmevnost objavljenih člankov.


Tečaj vodi: Vesna Cafuta, CMK

Datum tečaja: sreda, 13. 11. 2019, 9.00 - 11.00

Lokacija: Centralna medicinska knjižnica, Vrazov trg 2, 1. nadstropje, učilnica nasproti stenske televizije.

Število udeležencev je omejeno.

Prijavite se: prek spletne prijavnice ali elektronskega naslova tecajicmk(at)mf.uni-lj.si najkasneje 2 dni pred pričetkom tečaja. Tečaji bodo organizirani za najmanj 4 udeležence. 

Cena tečaja: tečaj je za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačen, za ostale 25,10 €. Redni tečaji so za študente UL in člane CMK s celoletno članarino brezplačni.