Centralna medicinska knjižnica

Kontaktne informacije


Začasni vodja CMK
Prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.


Predstojnica knjižnično-informacijske dejavnosti MF
mag. Anamarija Rožić, dr. med.
Uradne ure za uporabnike: četrtek 13:00-14:00
Telefon: 01 543-7735

Pomočnica predstojnice: Ksenija Sikošek, univ. dipl. bibl. in univ. dipl. soc. kult.
Telefon: 01 543-7740

Naslov

Centralna medicinska knjižnica
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana


Telefon

INFORMACIJE IN IZPOSOJA: 01 543 7730, 01 543 7741

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA: 01 543-7736, 01 543-7746

ČITALNICA: 01 543-7741

KOPIRNICA: 01 543-7744

TAJNIŠTVO KNJIŽNICE: 01 543-7743

NABAVA GRADIVA: 01 543-7738

KATALOGIZACIJA: 01 543-7740

Faks: 01 543-7745


Javni elektronski naslovi

Sporočila za knjižnico: infocmk(at)mf.uni-lj.si

Medknjižnična izposoja: illcmk(at)mf.uni-lj.si

Naročanje knjižničnega gradiva za izposojo: izposoja(at)mf.uni-lj.si

Prijava na izobraževalne tečaje:  tecajicmk​​​​​​​@mf.uni-lj.si

Preverjanje plagiatorstva (Turnitin): turnitin​​​​​​​@mf.uni-lj.si