Centralna medicinska knjižnica

Osebje

Začasni vodja CMK
Prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.

Izposoja in informacije:

Izobraževanje uporabnikov:

Medknjižnična izposoja:

Nabava knjižničnega gradiva: 

Digitalna knjižnica:

Reprografski oddelek:

Ostalo osebje:

  • Koviljka Milić
  • Jela Marić

Predstojnica knjižnično-informacijske dejavnosti MF
mag. Anamarija Rožić, dr. med.
Uradne ure za uporabnike: četrtek 13:00-14:00

Pomočnica predstojnice: Ksenija Sikošek, univ. dipl. bibl. in univ. dipl. soc. kult.

Katalogizacija:

Medknjižnična izposoja:

Tajništvo: