O študiju

NAVODILA IN OBRAZCI

 


Navodila za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem:
 
Navodila UL MF za prijavo doktorske teme in postopek v zvezi z doktorskim študijem


Instructions for Submittting a Doctoral Thesis Theme
 

Izdelava doktorske disertacije v obliki člankov


Pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju

 

Mentorstvo na doktorskem študiju

 

Obrazci, namenjeni doktorskim študentom na Medicinski fakulteti:

Prijavnica za izbirni predmet (pdf, MS Word)

Obrazec za prijavo teme doktorske disertacije (pdf. MS Word)

Obrazec za predstavitev teme doktorske disertacije (pdf, MS Word)

Vsebina predloga doktorske teme (pdf)

Izjava ob oddaji doktorskega dela (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge (pdf. MS Word)

Vzorec 2. strani doktorske naloge - imenovanje enotne komisije (pdfMS Word)

Obrazec IRD - opravljene obveznosti za vpis v 2. letnik (pdf)

Obrazec IRD - opavljene obveznosti za vpis v 3. letnik (pdf)

Obrazec IRD - poročilo o IRD v 3. letniku (pdf)

 

Obrazci, namenjeni mentorjem in članom komisije za spremljanje doktorskega študenta na Medicinski fakulteti:

Izjava mentorja o prevzemu mentorstva (MS Word)

Izjava somentorja o prevzemu somentorstva (MS Word)

Obrazec za oceno predloga doktorske disertacije (pdf, MS Word

Ocena doktorske disertacije (pdfMS Word

Vprašalnik za ocenjevanje predloga doktorske naloge (pdf)