O študiju

Obvestila

 

O ŠTUDIJU:

 
URADNE URE REFERATA IN UKREPI ZARADI BOLEZNI covid 19

 

Uradne ure referata za podiplomski študij se do preklica ukinjajo, prošnje in vprašanja se rešujejo preko elektronske pošte. 

Navodila in priporočila zaradi bolezni COVID 19     

Sklep o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela na UL MF se podaljša do 13. 4. 2020 oz. do preklica. 

V skladu s priloženimi navodili in priporočili obveščamo študente, da izpiti navedeni spodaj ODPADEJO:
 
- MK Modul 2: Metode v kliničnih raziskavah, ki bo 16. 3. 2020
- MK Modul 2: Struktura in funkcija bioloških molekul in dizajniranih bioloških sistemov, ki bo 25. 3 2020. ​​​​
 

Izpiti se v skladu z navodili in priporočili dekanata UL MF prestavijo na drug termin. Takoj ko bo termin znan oz. ko se prične pedagoški proces na fakulteti, vas obvestimo.

Vse aktualne informacije o novem koronavirusu SARS-CoV-2 najdete tu.
 
 
DOPOLNJENA PRAVILA O POSTOPKIH ZA PRIDOBITEV NASLOVA DOKTOR ZNANOSTI
 
Programski svet Biomedicina je na seji z dne 30. 1. 2020 na podlagi sklepov senatov članic koordinatoric znanstvenih področij sprejel dopolnjena Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina. Gre za uskladitev Pravil s Pravilnikom o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani. Več informacij najdete na spletni strani UL.
 
 
NOV PRAVILNIK O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UL


Senat Univerze v Ljubljani je na 18. seji, 28. 5. 2019, sprejel Pravilnik o doktorskem študiju UL, ki prinaša nekaj novosti v skladu s spremembo trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta.

Glavne spremembe in dopolnitve Pravilnika se nanašajo na možnost druge prijave teme doktorske disertacije, nadaljevanja oz. dokončanja doktorskega študija po prekinitvi ter roke za oddajo doktorske disertacije na triletnih in štiriletnih študijskih programih.

V skladu s 65. členom Pravilnika doktorandi, vpisani v triletne doktorske študijske programe,  pri katerih se je spremenilo trajanje na štiri leta, dokončajo študij na triletnih študijskih programih ob pogoju rednega napredovanja z veljavnostjo teme doktorske disertacije štiri leta od potrditve teme doktorske disertacije na Senatu UL z možnostjo največ enoletnega podaljšanja.

Več informacij: Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL
 

 

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

 

Materinstvo/očetovstvo
Študenti, ki ste oz. boste v študijskem letu 2019/2020 postali starši in imate v tem študijskem letu status študenta (ste vpisani v letnik), imate pravico do izjemnega podaljšanja statusa za študijsko leto, ki sledi letu, v katerem ste postali starši. V kolikor želite podaljšati status nam posredujte prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. Prošnji priložite kopijo rojstnega lista otroka (v kopiji lahko izbrišete podatke drugega starša). 


Status se lahko podaljša tudi iz drugih upravičenih razlogov skladno z Zakonom in s Statutom UL.

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠIJI LETNIK

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika 
in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov 
in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

 

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA ŠTUDIJA


Diplomanti tujih univerz morajo pred vpisom na doktorski študij v sklopu prijave na doktorski študij opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija, v katerem se imetniku tuje listine s sklepom prizna pravica do nadaljevanja izobraževanja. Informacije o postopku najdete TUKAJ

_________________________________________________________________________________________________

 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI:

 

VIADRINA INTERNATIONAL PROGRAM
 
Posredujemo vam informacije o možnostih štipendiranja v okviru Viadrina International Program.  Mednarodni doktorski kandidati se lahko prijavijo za naslednja sredstva:
 
 
 Rok za prijavo je 19. april 2020.
 
 
ŠTIPENDIJSKI PROGRAM GO STYRIA
 
Go Styria je štipendijski program za magistrske in doktorske študente ter tudi doktorje, ki jih zanima kratkotrajno raziskovalno bivanje (največ 4 mesece) v okviru njihovega magistrskega, doktorskega dela ali doktorskega raziskovanja. Več inforamcij najdete v priponki. 
 
 
 
PROGRAM Stanisława Ulama

 

Program Stanisława Ulama, je namenjen priznanim in perspektivnim znanstvenikom in raziskovalcem z znanstvenim nazivom doktor (znanosti), ki jih zanima sodelovanje s poljskimi izobraževalnimi ustanovami in vključitev v njihove znanstvene dejavnosti, predvsem v raziskovalne projekte in pedagoško delo.
Program vključuje prihod in bivanje na Poljskem na povabilo poljske znanstvene ali visokošolske ustanove za postdoktorske dejavnosti, raziskave, sodelovanje na področju znanstvenih raziskav, ki jih izvajajo omenjene ustanove, sodelovanje v okviru pedagoškega dela ali kot podpora pri pripravi vlog za prestižne štipendije.
Študijski obiski v okviru programa Stanisława Ulama trajajo od 6 do 24 mesecev. Program zagotavlja upravičencem štipendijo za kritje stroškov, povezanih z njihovim bivanjem na Poljskem v višini ok. 2400 EUR na mesec in dodatek za mobilnost.
Rok za prijavo je 15. april 2020.


Več informacij     Kontaktna oseba: magdalena.kowalczyk(at)nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72 

The ULAM* programme

 

INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS OF (bio)MEDICAL SCIENCES 2020

 

27.  Mednarodni študentski kongres (bio) medicinskih znanosti bo potekal od 2. do 5. junija 2020 v Univerzitetnem medicinskem centru Groningen (UMCG) na Nizozemskem. V treh dneh kongresa na ISCOMS študentje dobite priložnost, da predstavite svoje raziskave pred drugimi študenti in profesorji z vsega sveta. Svoj povzetek raziskave lahko pošljete po navodilih v priponkah do 30. januarja 2020.

Več informacij najdete na spletni strani

Call for abstracts poster 2020           ISCOMS 2020 Student Letter

 

VENICE INTERNATIONAL UNIVERISTY 

 

Objavljamo aktivnosti v okviru Venice International University za leto 2020.

Več informacij.

Aktivnosti Venice International University
 

 
MEDICINSKA UNIVERZA V GRADCU

Medicinska univerza v Gradcu je odprla nov razpis za doktorske študente.
Rok za prijavo je 30. marec 2020
 
 

Prijave

 

RAZPIS ZA ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021

 

Obveščamo vas, da Medicinska fakulteta (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis za ERASMUS+ študijske izmenjave za študijsko leto 2020/2021 za študente medicine, dentalne medicine in doktorske študente Biomedicine.

Več informacij

Erasmus+ za doktorske študente in raziskovalce

 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVE

 

Vse informacije o mednarodnem sodelovanju najdete na tej povezavi.

_________________________________________________________________________________________________

 

DRUGO:

 
RAZPIS ZA KRKINE NAGRADE

 

KRKA, d.d. objavlja razpis za Krkine nagrade s katerimi že 50. leto nagrajujejo znanstveno raziskovalne dosežke na dodiplomskem in podiplomskem študiju. K sodelovanju vabijo vse, ki svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z raziskavami in razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kakovostjo ter trženjem farmacevtskih surovin in zdravil, končujejo v tekočem letu, letos torej v obdobju od 1. julija 2019 do 30. junija 2020 ter jih prijavili in poslali do 6. julija 2020.

Prijave lahko oddate preko spleta: prijava

 

CMK ZA DOKTORSKE ŠTUDENTE  MEDICINSKE FAKULTETE

 

Pojasnila glede oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice za doktorske študente

Študenti doktorskega študija Biomedicina, ki so vpisani na MF UL, so upravičeni do vseh storitev knjižnice in oddaljenega dostopa do digitalne knjižnice CMK. Pri vpisu na MF plačajo članarino za CMK za čas enega šolskega leta in nato uredijo članstvo v CMK. Po preteku statusa študenta na MF imajo še eno leto pravico do študentske članarine in pripadajočih storitev, vključno z oddaljenim dostopom.

Tečaji
CMK za doktorske študente Medicinske fakultete, člane knjižnice, organizira brezplačne tečaje za uporabo programa za upravljanje in citiranje referenc EndNote. Uporaba programa je za študente brezplačna v okviru licence za Medicinsko fakulteto. Več na tej povezavi.