Študijsko gradivo

Študijsko gradivo, ki je potrebno za pripravo na izpit iz Patološke fiziologije, bo v celoti dostopno v spletni učilnici.