Biokemija in molekularna biologija zob in kosti

Vsebina: 
Strukturne osnove zob in kosti
Struktura in funkcija organskih in anorganskih sestavin zob in kosti
Mineralizacija in demineralizacija – teorija in fiziološki procesi
Genetske nepravilnosti, katerih posledici sta nepravilna zgradba in slaba kvaliteta zob

Molekulske osnove procesov v kosteh
Uravnavanje metabolizma osteoklastov - vloga RANK signaliziranja in  negativne  signalizacije pri homeostazi resorbcije kosti
Uravnavanje metabolizma osteoblastov - vloga vitamina D
Uravnavanje preoblikovanja kosti z estrogenimi hormoni
Molekularni mehanizem osteoporoze
Genetske nepravilnosti, ki privedejo do osteoporoze

Molekulske osnove procesov v obzobnih tkivih
Molekulske osnove propada obzobnih tkiv- vloga lipidnih mediatorjev vnetja, ROS in metaloproteinaz, markerji za bolezni obzobnih tkiv
Molekulske osnove regeneracije obzobnih tkiv- izzivi tkivnega inženirstva, vloga regulatorjev pri razvoju cementa in kosti ter regeneraciji obzobnih tkiv
Molekularno biološki pristopi k regeneraciji kosti in obzobnih tkiv z gensko terapijo
Regeneracija obzobnih tkiv v klinični praksi (obravnava primerov iz klinične prakse)


Cilji in kompetence:
Študenti poglobijo znanje in razumevanje o metaboličnih procesih, ki potekajo v zobeh in kosteh.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

biokemijainmolekularnabiologijazobinkostiIZB2DM


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCI PREDMETA
prof. dr Aljoša Bavec
T: +386 1 543 76 59
E: aljosa.bavec(at)mf.uni-lj.si

izr. prof. Petra Hudler
T: +386 1 543 76 63
E: petra.hudler(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

uradne ure