Raziskovanje v biokemiji

Vsebina:
Zbiranja literature, oblikovanja hipoteze, načrtovanje poskusov, učenje laboratorijskih tehnik in rokovanja z merilno opremo, izvedba poskusov, analize poskusov, pisna predstavitev poskusov tudi v obliki članka.
 

Cilji in kompetence: 
Študent se seznani z osnovami samostojnega raziskovalnega dela od zbiranja literature, oblikovanja hipoteze, načrtovanja poskusov, učenje laboratorijskih tehnik in rokovanja z merilno opremo, izvedbe poskusov, analize poskusov, do pisne predstavitve poskusov tudi v obliki članka.


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

RaziskovanjevBiokemijiIZB2-6DM


URNIK

Izvajanje pouka se izvaja pod nadzorom delovnega mentorja, ki je pedagoški sodelavec Inštituta za biokemijo in habilitiran z učiteljskim nazivom.

Študent si izbere delovnega mentorja in se z njim individualno dogovarja kdaj in na kakšen način bo opravljal delo v enem od raziskovalnih laboratorijev/centrov Inštituta za biokemijo.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILEC PREDMETA

Prof. dr. Marko Goličnik oz.
ostali učitelji Inštituta za biokemijo
T: +386 1 543 76 50
E: marko.golicnik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna
David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.Fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

Študentska pisarna
pon. - pet.: med 10 - 13h