3. letnik

Specialna farmakologija in toksikologija

Cilji

Študent spozna skupine zdravil glede na farmakodinamične učinke in indikacijska področja. Pridobi si sposobnost povezovanja pričakovanih učinkov zdravil s terapevtskimi indikacijami in kontra indikacijami ter sposobnost predvidevanja nastanka hudih neželenih učinkov ob jemanju določenih zdravil. Spozna tudi posebne lastnosti predstavnikov iste farmakodinamske skupine, ki so ključne za različno predpisovanje in varno rabo. Seznani se z znaki in ukrepi prve pomoči pri zastrupitvah z zdravili. Spozna znake in simptome pri najpogostejših zastrupitvah s strani okolja in ukrepe ob tem. Spozna osnovna načela pri pisanju receptov. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Pregled zdravil po posameznih farmakodinamičnih skupinah: mehanizem delovanja in učinki, indikacija in kontra indikacije, farmakokinetične lastnosti, odmerjanje in način uporabe zdravil, zastrupitve z določenimi zdravili. Toksikologija: zastrupitve z različnimi snovmi iz okolja in zdravljenje


REŽIM ŠTUDIJA

Specialna farmakologija in toksikologija

Special Pharmacology and Toxicology (eng)

 

IZPITI

IZPITNE TEME Specialna farmakologija in toksikologija

 

Rezultati izpita 13.9..2019 

Specialna farmakologija

 

 

 

Rezultati kolokvija iz Predpisovanja zdravil 30,8,2019

Vsi študentje, ki so pristopili h kolokviju, so ga opravili.

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020:

12. junij ob 13:30

29. junij ob 13:00

31.avgust ob 15:00

14. september ob 12:00

 

 

 

Izredna izpitna roka v akademskem letu 2019/20::

4. februar ob 11:00

18. februar ob  14:30

 

Roki za opravljanje manjkajočih obveznosti (npr. kolokvij iz vsebine seminarjev, kolokvij iz pisanja receptov):

4. februar ob 12:00

12. junij ob 14:00

31. avgust ob 16:00

(Prijava: podpis na list pred vhodom na IFET do dneva pred kolokvijem). 


URNIK

Specialna farmakologija in toksikologija - urnik


Ogled izpitov iz SPECIALNE FARMAKOLOGIJE in USTNI IZPITI bodo 18.9. 2019 ob 11h. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 17.9. 2019 do 24:00.


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangelj(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

po dogovoru