3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vodenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Splošna farmakologija: opredelitev farmakologije, povezava z drugimi vedami, tarčne molekule za delovanje zdravil in mehanizmi njihovega delovanja, odnos med koncentracijo zdravila in učinkom, analiza, receptorji za zdravila, farmakokinetični procesi in usoda zdravila v organizmu, farmakokinetski parametri, neklinično preizkušanje zdravil. Osnove toksikologije: mehanizmi nastanka toksičnih učinkov eksogenih snovi, toksikokinetika.


REŽIM ŠTUDIJA

        

 

Splošna farmakologija

General Pharmacology and Toxicology

 

 

ŠTUDIJSKO GRADIVO

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum za vaje iz splošne farmakologije in toksikologije

 

SEZNAM PREDAVANJ

 

Splošna farmakologija in toksikologija

 

Rezultati izpita 13.9.2019

Splošna farmakologija

 

 

 

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020:

4. februar ob 11:00

18. februar ob 14:30

12. junij ob 13:30

29. junij ob 13:00

31. avgust ob 15:00

14,september ob 12:00

 

 

 


URNIK

Predavanja: petki ob 8.15 - 10:00 v predavalnici Inštituta za fiziologijo

Seminarji in vaje: po razporedu v osrednjem urniku.


Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangeljl(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

sreda 9:00-10:00