3. letnik

Splošna farmakologija in toksikologija

Cilji

V okviru tega predmeta študent osvoji pomen farmakologije v okviru medicine, spozna in razume mehanizme delovanja zdravil in njihove učinke ter spozna usodo zdravil v organizmu. Razume delovanje ksenobiotikov na organizem in njihovo vodenje v organizmu. Znanja, ki jih študent osvoji, predstavljajo nadgradnjo in povezavo znanja o fizioloških in patoloških procesih, na katere farmakološko učinkovite spojine vplivajo.

Vsebina

Splošna farmakologija: opredelitev farmakologije, povezava z drugimi vedami, tarčne molekule za delovanje zdravil in mehanizmi njihovega delovanja, odnos med koncentracijo zdravila in učinkom, analiza, receptorji za zdravila, farmakokinetični procesi in usoda zdravila v organizmu, farmakokinetski parametri, neklinično preizkušanje zdravil. Osnove toksikologije: mehanizmi nastanka toksičnih učinkov eksogenih snovi, toksikokinetika.


REŽIM ŠTUDIJA

 

OBVESTILO

 

Izpit v ponedeljek 29.6.2020 ob 13.00 h.

Prijavljene na izpit prosimo, da se zberejo 5 min pred začetkom izpita na ploščadi pred vhodom v stavbo na Korytkovi 2 ob upoštevanju omejevalnih ukrepov (razdalja, priporočena zaščitna oprema). Izvedba izpita bo v skladu priporočili UL MF za pisna preverjanje znanja v študijeskem letu 2019/20.  Študenti si morajo sami zagotoviti priporočena zaščitna sredstva (obrazne maske). Neposredno po vstopu v stavbo naj si študentje razkužijo roke.

Vstop v predavalnice bodo organizirali nadzorniki izpita.

Velika predavalnica: študentje medicine s priimki od A - S– Specialna farmakologija

Srednja predavalnica: vsi študentje dentalne medicine in študentje medicine s priimki od Š-Ž

Specialna farmakologija za študente se bo pisala v Veliki in Srednji predavalnici.

Splošna farmakologija na IFET.

Farmakologija (FFA)  se bo pisala v Mali predavalnici.

 

REŽIM POUKA

 

Splošna farmakologija

General Pharmacology and Toxicology

 

 

ŠTUDIJSKO GRADIVO

Osnove splošne farmakologije in toksikologije

Praktikum za vaje iz splošne farmakologije in toksikologije

 

SEZNAM PREDAVANJ

 

Splošna farmakologija in toksikologija

 

 

IZPITNE TEME 

 

Splošna farmakologija

 

IZPITNI ROKI V LETU 2020:

 

4. februar ob 11:00 

18. februar ob 14:30

12. junij ob 13:30

29. junij ob 13:00

31. avgust ob 15:00

14,september ob 12:00

 

REZULTATI IZPITOV

 

Splošna farmakologija 29.6.2020

 

Ogledi izpitov iz Splošne farmakologije bodo  2. 7..2020 ob 10h. Prijave na farma(at)mf.uni-lj.si do 1.7..2020 do 12:00 (opoldne)..

 

 


URNIK

Predavanja: petki ob 8.15 - 10:00 v predavalnici Inštituta za fiziologijo

Seminarji in vaje: po razporedu v osrednjem urniku.


Nosilci predmeta

prof. dr. Mojca Kržan, dr. med.
T: +386 1 543 7349
E: mojca.limpel(at)mf.uni-lj.si

prof. dr. Metoda Lipnik Štangelj, dr. med., mag. farm.
T: +386 1 543 7350
E: metoda.lipnik-stangeljl(at)mf.uni-lj.si

doc. dr. Katarina Černe, univ. dipl. biol.
T: +386 1 543 7348
E: katarina.cerne(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Marjeta Jakomin in Manja Dolinar
T: +386 1 543 7330
E: farma(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

sreda 9:00-10:00