O študiju

4. letnik

Kreditna ovrednotenost predmetov in Režimi študija - 4. letnik

 

Predmet (Režim študija) Kreditne točke
Duševne bolezni 8
Gibala 7
Infekcijske bolezni 12
Koža in spolne bolezni 6
Prebavila (sklop Klinika IV) 5
Revmatske in imunske bolezni (sklop Klinika IV) 3
Sečila (sklop Klinika IV) 3
Živčevje 10
Izbirni predmet VII 3
Izbirni predmet VIII 3

 

Izvajanje predmetov 4. letnika

 

Predmeti 4. letnika so razdeljeni v štiri sklope: KLINIKA I.- IV., sklopi se izvajajo v štirih rotacijah: ROTACIJA 1. - 4., Rotacija 1 je mednarodna rotacija.

SPLOŠNI URNIK 4. LETNIKA ZA ŠTUD. LETO 2018/2019 - informativni