Bolečina

Vsebina: 

  • Patofiziologija bolečine
  • Protibolečinska zdravila
  • Lajšanje akutne in kronične bolečine
  • Lajšanje bolečine zaradi rakavega obolenja
  • Porodna bolečina

Cilji in kompetence:

Študentje dobijo celostni pogled na lajšanje bolečine. V okviru patofiziološkega dela pouka, študenti spoznajo mehanizme patološke bolečine, patofiziološke temelje nociceptivne in nevropatske bolečine in možna prijemališča za farmakološke in druge terapevtske prijeme za lajšanje bolečine. Ob koncu zaključka patofiziološkega dela pouka študent pozna in zna razložiti mehanizme nastanka in vzdrževanja patološke bolečine ter ustreznih postopkov za njeno lajšanje.

Farmakološki pristopi k lajšanju bolečine. Na raziskovalnih spoznanjih in dokazih sloneč praktični pristop k raznim oblikam lajšanja bolečine pri kliničnem delu.

Študenti pridobijo znanje o diagnostiki akutne in kronične bolečine ter metodami in tehnikami zdravljenja. Seznanijo se z lajšanjem porodne bolečine

 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

Režim študija IZBIRNI - Bolečina (slo)

Course regime ELECTIVE - Pain (eng)

 


URNIK

Urnik Izbirni Bolečina


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Doc. dr. Maja Šoštarič, dr. med
Prof. dr. Maja Bresjanac, dr. med.
Prof. dr. Mojca Kržan, dr.med

Informacije

Sabina Perko
sabina.perko(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 31 43

pon. - pet. 10 - 12h