Dializno zdravljenje

Vsebina: 

 • Zgodovina in stanje dialize v svetu in v Sloveniji
 • Principi hemodialize, dializni monitorji, dializatorji in dializne raztopine
 • Predpisovanje dialize in vodenje kroničnih diaiznih bolnikov
 • Pristop k bolniku z akutno ledvično okvaro
 • Dializno zdravljenje pri kritično bolnih
 • Doziranje zdravil pri hemodializnih bolnikih
 • Vloga hemodialize pri intoksikacijah
 • Antikoagulacija med hemodializo
 • Žilni pristopi za hemodializo: arteriovenske fistule in grafti
 • Žilni pristopi za hemodializo: hemodializni katetri
 • Plazmafereza, LDL afereza in imunska adsorbcija
 • Uporaba ultrazvoka pri dializnih bolnikih
 • Zgodovina in principi peritonealne dialize
 • Vodenje bolnikov na peritonealni dializi


Cilji in kompetence:
Namen izbirnega predmeta »Dializno zdravljenje« je pridobiti osnovna znanja o principih in predpisovanju kronične hemodialize, osnove peritonealne dialize, znanja o vlogi dialize v intenzivnih enotah, osnovno znanje o dializi podobnih metodah z zunajtelesnim krvnim obtokom kot so plazmafereza, LDL afereza, imunska adsorbcija, žilni pristopi za dializo: vaje zbadanja arteriovenske fistule in vstavitve hemodializnih katetrov na modelih, vaje uporabe ultrazvoka v dializi (predvsem pri žilnih pristopih), vloga dialize v intoksikacijah
 


NAJAVA


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure