Raziskovanje v maksilofacialni kirurgiji

Vsebina: 
Študent se spozna z etiologijo, diagnostiko, zdravljenjem in preprečevanjem nekaterih posebej izbranih oromaksilofacialnih problemov in razvojem raziskovalnega proučevanja posameznih problemov. Nauči se poidkati ustrezno literaturo, pripraviti pregled doslej znanega na tem področju, skupaj z mentorjem zasnovati raziskavo, statistično ovrednotiti rezultate, jih primerjati z že doslej znanim na tem področju ter o njih razpravljati. To delo se nauči na koncu predstaviti v ustni (predavanje) in pisni obliki (članek, Prešernova raziskovalna naloga).  


Cilji in kompetence:
Študenti se spoznajo z raziskovalnim delom na posebej izbranih kliničnih in bazičnih oromaksilofacialnih raziskovalnih področjih, sodelujejo v vseh fazah raziskovalnega dela. 
 


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 xxx xx xx
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure