Uporaba genske tehnologije v medicini

 

Vsebina

Študenti se seznanijo z osnovami molekularne genetike in genske tehnologije v medicini in obravnavane naslednje vsebine:
1. Razvoj rekombinantnega zdravila: pregled obstoječih rekombinantnih zdravil, priprava in razvoj rekombinantnega zdravila, uporaba v medicini.
2. Razvoj genetskega testiranja: pregled obstoječih genetskih testiranj in uporabljene tehologije, primeri uporabe genetskega testiranja v medicini.
3. Primeri dobrih praks (predstavitve gostov): praktični primeri uporabe genske tehnologije na področju medicine, prepoznavanje, oblikovanje in razvoj novih priložnosti, strokoven ogled.
4. Javne (ustne) predstavitve: predstavitev skupinskih študentskih seminarjev z primeri uporabe genske tehnologije v medicini.

Cilji in kompetence

Študentje spoznajo primere uporabe molekularne genetike in genske tehnologije pri razvoju rekombinantnih zdravil in molekularne diagnostike. Na primerih najnovejših objav strokovnih člankov spoznajo smernice razvoja genske tehnologije in nove priložnosti uporabe v medicini. Aktivno sodelujejo pri interaktivnih predavanjih, pripravijo ter javno zagovarjajo seminarsko nalogo in osvojijo tehnike javnega nastopanja.REŽIM ŠTUDIJA

Režim 2019/20


URNIK

Predmet bo potekal v letnem semestru med aprilom in junijem 2020 (29-36 teden) v četrtkih med 16-20h. Urnik je dostopen v spletni učilnici predmeta.

Pouk prične v četrtek, 16.4.2020 ob 16h.


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

prof. dr. Nataša Debeljak
T: +386 1 543 76 45
E: natasa.debeljak(at)mf.uni-lj.si

Informacije

David Fatur
T: +386 1 543 76 47
E: david.fatur(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE
PON-PET 10 - 13h