O študiju

Izpit - CCSE

(Comprehensive Clinical Science Examination)

 

Obvestila

 

- Izpit CCSE bo potekal 16. 9. in 17. 9. 2020. 

Zaradi omejevalnih ukrepov o največjem dovoljenem številu oseb v prostorih bo število prijav omejeno na 55. Za opravljanje izpita CCSE se po prejemu elektronske pošte lahko prijavite v spletni učilnici UL MF od 3. 7. 2020 do 23. 7. 2020. O možnosti opravljanja izpita CCSe boste po elektronski pošti obvešščeni vsi kandidati, ki ste diplomirali do 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo. 

Obveščamo vas, da so objavljena Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE na UL MF. 

 

Osnovne informacije


1. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij medicine.

2. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.


3. Prijava za kandidate UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF (približno dva meseca pred izpitnim rokom). Vsi kandidati morajo izpolniti Izjavo o varovanju podatkov (spodaj). Diplomanti UL MF, ki so diplomirali več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, oddajo prijavo za opravljanje izpita CCSE na posebnem obrazcu (spodaj) na elektronski naslov: ccse(at)mf.uni-lj.si.


4. Rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 14 koledarskih dni pred izpitnim rokom po elektronski pošti: ccse(at)mf.uni-lj.si.


5. Kandidati, ki so uspešno opravili izpit CCSE, lahko potrdila prevzamejo v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.

 

Navodila in prijava

 

Osebni podatki kandidatov se bodo uporabili izključno v zvezi s postopkom prijave na izpit CCSE.

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki so diplomirali na UL MF:Obveščamo vas, da so v pripravi nova Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE na UL MF. 

 

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE (novo!)

 

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za diplomante UL MF

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali do največ 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, se prijavijo na izpit CCSE v Spletni učilnici MF: https://pouk.mf.uni-lj.si/course/view.php?id=803

Ob prijavi v Spletni učilnici UL MF morajo obvezno izpolniti obrazec Privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za diplomante UL MF. Obrazec je na voljo zgoraj in v Spletni učilnici UL MF. Datoteko z obrazcem si pretočite na svoj računalnik, odprite s programom Adobe Acrobat Reader in izpolnite. Preimenujte jo v "ime-priimek-privolitev.pdf", pri čemer uporabite svoje ime in priimek, ter jo oddajte v spletni učilnici, z dejavnostjo Oddajanje privolitev.

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, oddajo prijavo za opravljanje izpita CCSE na posebnem obrazcu CCSE-Application.pdf na elektronski naslov: ccse(at)mf.uni-lj.si. Prijavo bo pregledala in o vsaki prijavi individualno odločala Komisija za študentska vprašanja UL MF. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o odločitvi po elektronski pošti.

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju podatkov za kandidate, ki so diplomirali na UL MF, več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF:

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF

Kandidate, ki niso diplomirali na UL MF, vljudno prosimo, da izpolnjen obrazec pošljejo na elektronski naslov ccse(at)mf.uni-lj.si.

 

 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (odgovori študentov Univerze na Islandiji)

 

 

 

Izpitni roki 

 

10. 9. 2019

11. 9. 2019

 

4. 2. 2020

5. 2. 2020

6. 2. 2020

 

16. 9. 2020

17. 9. 2020

 

 

Prijave v Spletni učilnici bodo omogočene približno dva meseca pred izpitnim rokom.