O študiju

Izpit - CCSE

(Comprehensive Clinical Science Examination)

 

Osnovne informacije


1. Pogoj za opravljanje izpita je uspešno zaključen študij medicine.

2. V skladu s pogoji opravljanja izpita CCSE na UL MF (več informacij v Navodilih in napotkih za prijavo in izvedbo izpita CCSE) diplomanti UL MF stroškov prvega opravljanja izpita ne plačajo.


3. Prijava za kandidate UL MF je elektronska v Spletni učilnici MF. Vsi kandidati morajo izpolniti Izjavo o varovanju podatkov (zgoraj).


4. Rok za odjavo od izpita: Kandidati se lahko odjavijo od izpita CCSE do 7 koledarskih dni pred izpitnim rokom po elektronski pošti: ccse(at)mf.uni-lj.si.


5. Kandidati, ki potrdil o opravljenem izpitu CCSE ne prevzamejo na podelitvi, lahko potrdila prevzamejo v času uradnih ur v Tajništvu UL MF.

 

Navodila in prijava

 

Osebni podatki kandidatov se bodo uporabili izključno v zvezi s postopkom prijave na izpit CCSE.

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki so diplomirali na UL MF:

Navodila in napotki za prijavo in izvedba izpita CCSE na UL MF

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za diplomante UL MF

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali do največ 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, se prijavijo na izpit CCSE v Spletni učilnici MF: https://pouk.mf.uni-lj.si/course/view.php?id=803

Ob prijavi v Spletni učilnici UL MF morajo obvezno izpolniti obrazec Privolitev za obdelovanje osebnih podatkov za diplomante UL MF. Obrazec je na voljo zgoraj in v Spletni učilnici UL MF. Datoteko z obrazcem si pretočite na svoj računalnik, odprite s programom Adobe Acrobat Reader in izpolnite. Preimenujte jo v "ime-priimek-privolitev.pdf", pri čemer uporabite svoje ime in priimek, ter jo oddajte v spletni učilnici, z dejavnostjo Oddajanje privolitev.

- Diplomanti UL MF, ki so diplomirali več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom za prijavo na izpit CCSE, oddajo prijavo za opravljanje izpita CCSE na posebnem obrazcu CCSE-Application.pdf na elektronski naslov: ccse(at)mf.uni-lj.si. Prijavo bo pregledala in o vsaki prijavi individualno odločala Komisija za študentska vprašanja UL MF. Kandidati bodo pravočasno obveščeni o odločitvi po elektronski pošti.

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju podatkov za kandidate, ki so diplomirali na UL MF, več kot 18 mesecev pred razpisanim rokom

 

Postopek prijave na izpit CCSE za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF:

Obrazec za prijavo in izjava o varovanju osebnih podatkov za kandidate, ki niso diplomirali na UL MF

Kandidate, ki niso diplomirali na UL MF, vljudno prosimo, da izpolnjen obrazec pošljejo na elektronski naslov ccse(at)mf.uni-lj.si.

 

 

Dodatne informacije o izpitu CCSE (odgovori študentov Univerze na Islandiji)

 

 

 

Izpitni roki 

 

10. 9. 2019

11. 9. 2019

 

Naslednji predvideni rok: termin bo objavljen novembra 2019