O študiju

Pogosta vprašanja

 

Pomembno obvestilo glede predavanj  na daljavo

Ogled predavanj je namenjen študentom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in študentom drugih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki se izvajajo na UL MF, za uresničitev njihovih lastnih študijskih obveznosti in interesov. Predavanja so v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 , 110/13 , 56/15 , 63/16 – ZKUASP in 59/19 ) pravno varovana kot avtorsko delo. Brez predhodnega pisnega soglasja imetnika avtorske pravice, Univerze v Ljubljani, ni dovoljeno reproduciranje (izdelava kopij, vključno s shranitvijo v elektronski obliki), razširjanje in druge javne priobčitve posnetka predavanja (npr. javno prikazovanje, spletna objava), spreminjanje in druge oblike izkoriščanja posnetka. Morebitne kršitve avtorske pravice bo Univerza v Ljubljani sodno preganjala. Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic pomeni tudi kaznivo dejanje po 147. in 148. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. , 54/15 , 38/16 in 27/17 ).

 

Obvestilo Psihosocialne svetovalnice UL Pedagoške fakultete
             za študentke in študente v času nastalih sprememb (Marec 2020)

 

Pregled uporabnih informacij za študente v času epidemije , Karierni centri Univerze v Ljubljani

 

 

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani

Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani so na voljo tukaj.


Seznami skupin študentov po letnikih

Študijsko leto 2019/2020

1.letnik EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina

2.letnik: EMŠ Medicina
2.letnik: EMŠ Dentalna medicina

3.letnik: EMŠ Medicina
3. letnik: EMŠ Dentalna medicina

4. letnik EMŠ Dentalna medicina

5. letnik EMŠ Dentalna medicina

6. letnik EMŠ Dentalna medicina

 

Menjava skupin med študenti ni dovoljena. 


Prijava na izpit

Študent se mora na posamezni predmetni izpit prijaviti najmanj 5 dni pred izpitnim rokom. Študent se lahko odjavi od predmetnega izpita najkasneje do poldneva (do 12. ure) dan pred izpitom. Četrto in peto opravljanje izpita je plačljivo skladno s cenikom Univerze v Ljubljani. Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ. Študent je odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent lahko opravlja izpit le, če se je nanj pravočasno prijavil. V kolikor se študent ni pravočasno prijavil na izpit (preko informacijskega sistema VIS), izpita ne more opravljati.


Število opravljanj izpitov

Študent, ki izpita ni opravil, lahko skladno s Statutom Univerze v Ljubljani izpit ponavlja trikrat. Pristojni organ članice (Komisija za študentska vprašanja) lahko študentu na njegovo obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto opravljanje izpita. Dodatne informacije o štetju izpitnih rokov po uveljavitvi novega Statuta Univerze v Ljubljani so na voljo TUKAJ.


Potrdila o opravljenih izpitih (in povprečni oceni) 

1. Na banki ali pošti ali preko e-bančništva plačate znesek, ki je zapisan v Ceniku UL (4,70 € za študente s statusom) na transakcijski računa UL MF (SI56 0110 0603 0708 380; namen: potrdilo o opravljenih izpitih, reference ni potrebno vpisati). Za osebe brez statusa se znesek podvoji. 2. V referat za dodiplomski študij prinesete potrdilo o plačilu in svojo študentko izkaznico; potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni vam izdamo takoj. 3. Če bo potrdilo za vas prevzel kdo drug, potrebuje z vaše strani podpisano pooblastilo.


Cenik storitev za študente in podatki za plačilo

Cenik Univerze v Ljubljani

Številka transakcijskega računa UL Medicinske fakultete: SI56 0110 0603 0708 380 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana Slovenija Nakazila iz tujine: Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana, SWIFT CODE: BSLJSI2X, IBAN SI56011006030708380, ACCOUNT NO.: 56011006030708380


Popravljanje ocene

Popravljanje ocene ureja 32. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ prgrama medicina in dentalna medicina. Za zviševanje ocene pri posameznem predmetu se je potrebno dogovoriti za datum višanja ocene pri pristojni katedri/inštitutu. Vlogo oz. prošnjo, ki jo napišete sami, nato prinesete v referat za dodiplomski študij. Prošnja mora vsebovati naslednje podatke: ime, priimek in vpisno številko, letnik ter smer študija, naziv predmeta, pri katerem se ocena viša, datum izpitnega roka, na katerem ste oceno pridobili, pridobljena stara ocena datum višanja ocene.


Menjava izbirnih predmetov

Izbirne predmete je mogoče zamenjati do 30. 10. v tekočem študijskem letu (izbirni predmeti zimskega semestra) oziroma do konca prvega semestra tekočega študijskega leta za izbirne predmete letnega semestra.

 Obrazec za zamenjavo izbirnih predmetov

Obrazec podpiše nosilec predmeta, od katerega se odjavljate ter nosilec predmeta, h kateremu se prijavljate.