O študiju

Vpisni postopki

 

Vpis v 1. letnik študija EMŠ medicina in EMŠ dentalna medicina


Informacije o prijavno-sprejemnih postopkih

Razpis za vpis za študijsko leto 2019/2020 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Neposredno povezavo do informacij o vpisu na Medicinsko fakulteto UL najdete na straneh Razpisa za vpis

 

Vpis sprejetih kandidatov v 1. letnik Enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina bo potekal med 30. julijem in 16. avgustom 2019. Kandidati bodo vabilo k vpisu z vsemi potrebnimi informacijami za vpis prejeli po pošti. Izpolnjeno vpisno dokumentacijo kandidati za vpis v 1. letnik skladno z navodili pošljejo na fakulteto po pošti do 16. avgusta.  

Informacije o predmetniku prvega letnika najdete TUKAJ

 

Izbirni predmeti
Študenti ob vpisu v 1. letnik vpišete en izbirni predmet za 6 kreditnih točk ali dva izbirna predmeta za 3 kreditne točke iz akreditiranega študijskega programa prvega letnika.


Informacije o izbirnih predmetih prvega letnika in o terminih izvedbe izbirnih predmetov programa EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina najdete TUKAJ.

Informacije o izbirnih predmetih vseh letnikov študijskega programa EMŠ Medicina
Informacije o izbirnih predmetih vseh letnikov študijskega programa EMŠ Dentalna medicina


Vpis v višji letnik študija EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina 2019/2020

 

Vpis v višji letnik za študijsko leto 2019/2020 bo potekal od sredine avgusta do konca septembra. Vpis je možen najkasneje do 30. 9. 2019. 

Navodila za vpis v višji letnik

Vpisni stroki (vpis v š. l. 2019/2020)

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik so objavljene v Pravilih študija UL Medicinske fakultete, ki so objavljena na spletni strani

 

Izbirni predmeti

 

Informacije o izbirnih predmetih, ki jih študenti lahko vpišete v študijskem letu 2019/2020: 

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Medicina 2019/2020

Razvid najave in izvedbe izb. predmetov EMŠ Dentalna medicina 2019/2020

Opozorilo: izbirni predmet se lahko delno ali v celoti izvede v tujem jeziku (angleški jezik), če je pri izvedbi predmeta predvidena vključitev gostujočih profesorjev in v primeru, če predmet lahko izberejo tuji študenti (Erasmus+ študenti). 

 

Oznake tednov v študijskem letu 2019/2020

 

Opisi in režimi študija izbirnih predmetov:.

Izbirni predmeti EMŠ Medicina
Izbirni predmeti EMŠ Dentalna medicina
 

Informacije o izvedbi izbirnih predmetov v 2. letniku EMŠ Medicina. 

 

Ponavljanje letnika, izjemni vpis v višji letnikV primeru če ne izpolnjujete pogojev za redno napredovanje po programu so informacije o možnostih ponavljanje letnika, izjemnem vpisu v višji letnik in izjemnnem podaljšanju statusa na stran Komisije za študentska vprašanja (KŠV) UL MF. 
 

Ponavljanje letnika


Če želite ponavljati letnik in izpolnjujete pogoje za ponavljanje izpolnite prošnjo v VISu (prošnja za izjemno podaljšanje statusa -> Prošnja za ponovni vpis). Podpisano prošnjo pošljete na referat (najkasneje do 25. 9. 2019), nato pa vam bomo odprli vpisni list.

 

Dodatno leto 


Če se želite vpisati v dodatno leto (t.i. absolvent), nam to sporočite po emailu na naslov referat(at)mf.uni-lj.si in odprli vam bomo vpisni list (razen v primeru, da ste že izkoristili vse zakonsko predpisane možnosti vpisa). 


Podatki za plačilo

 

Cenik Univerze v Ljubljani je na voljo TUKAJ

Številka transakcijskega računa UL MF: SI56 0110 0603 0708 380

Nakazila iz tujine
Banka Slovenije, Slovenska c. 35, 1000 Ljubljana
SWIFT CODE: BSLJSI2X
IBAN SI56011006030708380
ACCOUNT NO.: 56011006030708380

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta 
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Slovenija