O študiju

Erasmus+ praktično usposabljanje

Na tej spletni strani lahko najdete koristne informacije o opravljanju Erasmus+ praktičnega usposabljanja, ki je namenjeno predvsem nabiranju praktičnih izkušenj, kar za študente UL MF pomeni predvsem opravljanje kliničnih vaj ali pa opravljanje raziskovalnega dela na instituciji gostiteljici.

 

1. NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

2. PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

3. PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

NA KRATKO O PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Program Erasmus+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/ usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Posameznik lahko Erasmus+ praktično usposabljanje oprvlja bodisi kot študent bodisi kot mladi diplomant, med opravljanjem praktičnega usposabljanje kandidat ne sme zaključiti študija. 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti 

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument ŠTUDIJSKI SPORAZUM za prakso (Learning Agreement for Traineeship).

--------

 

NAKNADNE PRIJAVE - Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF

 

Zaradi razglasitve pandemije ter izrednih razmer kot posledica širjenja koronavirusa smo bili na UL MF s strani UL obveščeni, da lahko vsi študentje, ki so se prijavili na redni in naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020 in mobilnosti še niso mogli izvesti, omogočimo, da jo opravijo tudi po prvotno določenem roku upravičenosti aktivnosti, torej tudi po 30. 9. 2020.

Vse  študente, ki načrtujejo izvedbo  Erasmus+ praktičnega usposabljanja v času do 31. 12. 2020 pozivamo, da se prijavite na naknadni odprti razpis 2019/2020.

Vloge bomo bomo sprejemali do porabe sredstev oz. najkasneje do 10.10.2020.

Pogoji za odobritev naknadne prijave (izven prijavnega roka):

 • študent izpolnjeno prijavnico za naknadno prijavo odda vsaj 15 dni pred začetkom prakse
 • študent ima že urejeno/potrjeno prakso pri delodajalcu in podpisan Študijski sporazum ( LA; Learning Agreement for traineeship)
 • študent ima na voljo še dovolj 'prostih dni' za Erasmus mobilnost ( s to prakso ne bo presegel kvote 12. oz 24. mesecev Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija)
 • študent izpolnjuje razpisne pogoje

Več informacij na outgoing(at)mf.uni-lj.si.

Glede na trenutno situacijo in veljavna priporočila rektorja svetujemo, da študentje planirajo svoje praktično usposabljanje po 1.6.20 oziroma ko bodo razmere v posamezni državi in možnosti potovanja to dopuščale. Vsekakor naj se v naprej dobro pozanimajo o trenutnih razmerah v državi, kamor odhajajo, saj za njih ne bodo veljale možnosti izrednega financiranja.

NAKNADNI RAZPIS 2019/2020 za praktično usposabljanje

 

Predstavitev razpisov Erasmus+ 2019/2020 (27. 11. 2018)

Informacije za Erasmus+ praktično usposabljanje 2018/2019 
 Informacije za Erasmus+ praktično usposabljanje 2019/2020

 

PRIPRAVA NA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ERASMUS+

Študenti, ki se prijavijo na Erasmus+ praktično usposabljanje, si morajo sami poiskati institucijo (npr. klinične bolnišnice) in mentorja. Medicinska fakulteta UL ima z nekaterimi partnerskimi institucijami sklenjene bilateralne sporazume tudi za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Seznam partnerskih institucij za opravljanje Erasmus praktičnega usposabljanja

Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini.

Navodila za dostopanje do portala GoinGlobal

 

V kolikor želi kandidat za praktično usposabljanje institucijo gostiteljico poiskati samostojno, so mu lahko v pomoč poročila študentov, ki so Erasmus+ praktično usposabljanje opravljali v preteklih letih:

Prav tako pa si je vredno ogledati spletne strani medicinskih fakultet in preveriti, ali morda same omogočajo opravljane praktičnega usposabljanja. Študentom priporočamo, da institucijam in mentorjem pošljejo izčrpen življenjepis, motivacijsko pismo ter priporočila mentorjev in učiteljev.

Pred pričetkom praktičnega usposabljanja mora študent/mladi diplomant pridobiti soglasje Medicinske fakultete UL in izpolniti naslednja dokumenta:

- Študijski sporazum za praktično usposabljanje: gre za tristransko pogodbo, ki jo podpišejo študent, koordinator matične fakultete in odgovorna oseba na instituciji, kjer bo študent prakso opravljal.

- Listina študenta UL MF na mobilnosti v tujini: gre za dokument, ki določa način vrednotenja praktičnega usposabljanja na UL MF; bodisi kot del rednega študijskega programa EMŠ medicina ali EMŠ dentalna medicina ali v obliki dodatnih študijskih obveznosti, ki jih lahko mladi diplomant uveljavlja pri razpisu za specializacije.

Študent mora dokumentacijo za opravljanje Erasmus+ praktičnega usposabljanja zaključiti najmanj mesec dni pred opravljanjem praktičnega usposabljanja, kar vključuje tudi podpis s strani institucije gostiteljice.

Osnovna navodila za prijavljene kandidate preko razpisa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019

 

PO KONČANEM USPOSABLJANJU

 

Po končanem praktičnem usposabljanju mora študent/mladi diplomant v roku enega meseca po zaključku usposabljanja v medanrodno pisarno predložiti naslednje dokumente:

- potrdilo o opravljenem praktičnem usposabljanju (After mobility del Študijskega sporazuma za praktično usposabljanje ali drugo obliko ustreznega dokazila) ter

- poročilo o opravljeni mobilnosti

 

Na podlagi listine študenta UL MF, ki jo je študent pripravil pred odhodom na mobilnost in potrdila o opravljenih obveznostih v času mobilnosti, bo mednarodna pisarna študentu UL MF pripravila potrditev mobilnosti in mu opravljene obveznosti zavedla v informacijski sistem VIS.

V kolikor študent omenjene dokumentacije ne more predložiti v roku enega meseca, mora o tem obvestiti mednarodno pisarno.