O študiju

Vseživljenjsko učenje

UL Medicinska fakulteta razpi­suje v poletnem semestru študijskega leta 2017/2018 naslednje podiplomske tečaje:

  • Psihoterapija,
  • Bolnišnična higiena
  • Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov,
  • Nuklearna medicina,
  • Družinska dinamika (uvodni),
  • Klinična nevrofiziologija –   smer elektromiografija (EMG).