Študentski svet

Vodstvo in svetniki

 

Klemen Petek.jpg

Klemen Petek
predsednik
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

 

Luka Pesjak.jpg

Luka Pesjak
tajnik
luka.pesjak(at)mf.uni-lj.si

 

Svetniki

Medicina

 

Luka Pesjak.jpg

Luka Pesjak
svetnik za 1. letnik
Medicina  
luka.pesjak(at)mf.uni-lj.si

Oskar Križanec.jpg

Oscar Križanec
svetnik za 2. letnik
Medicina  
oscar.krizanec(at)mf.uni-lj.si

Matej Grižančič.jpg

Matej Grižančič
svetnik za 3. letnik
Medicina
matej.grizancic(at)mf.uni-lj.si

Anka Uršič.jpg

Anka Uršič
svetnica za 4. letnik
Medicina
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si

Žiga Barbarič.jpg

Žiga Barbarič
svetnik za 5. letnik
Medicina
ziga.barbaric(at)mf.uni-lj.si

Klemen Petek.jpg

Klemen Petek
svetnik za 6. letnik
Medicina
klemen.petek(at)mf.uni-lj.si

Tim Černe.jpg

Tim Černe
svetnik za dodatno leto
tim.cerne(at)mf.uni-lj.si
 

 

Anka Uršič.jpg

Anka Uršič
podpredsednica
anka.ursic(at)mf.uni-lj.si

 

Rok Filip Dolšak.jpg

Rok Filip Dolšak
pomočnik tajnika
rokfilip.dolsak(at)mf.uni-lj.si

 

Svetniki

Dentalna medicina

 

Martin Drobnič.jpg

Martin Drobnič
svetnik za 1. letnik
Dentalna medicina  
martin.drobnic(at)mf.uni-lj.si

Rok Filip Dolšak.jpg

Rok Filip Dolšak
svetnik za 2. letnik
Dentalna medicina
rok.dolsak(at)mf.uni-lj.si

Robert Tramte.jpg

Robert Tramte
svetnik za 3. letnik
Dentalna medicina
robert.tramte(at)mf.uni-lj.si

Lucija Žiberna.jpg

Lucija Žiberna
svetnica za 4. letnik
Dentalna medicina
lucija.ziberna(at)mf.uni-lj.si

Edi Dedič.jpg

Edi Dedić
svetnik za 5. letnik
Dentalna medicina
edi.dedic(at)mf.uni-lj.si

Tomaž Hvala.jpg

Tomaž Hvala
svetnik za 6. letnik
Dentalna medicina
tomaz.hvala(at)mf.uni-lj.si

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL MF
 

Upravni odbor UL MF
Klemen Petek
Kuratorij Oražnove zapuščine UL MF
Anka Uršič

Komisija za študijske zadeve UL MF

Klemen Petek Anka Uršič
Robert Tramte

Komisija za študentska vprašanja UL MF

Matej Grižančič Klemen Petek

Komisija za disciplinsko odgovornost študentov UL MF

Tomaž Hvala Rok Filip Dolšak
namestnik: Oscar Križanec namestnik: Tim Černe
Komisija za podelitev Lavričevega priznanja UL MF
Žiga Barbarič Klemen Petek
Edi Dedić Tomaž Hvala
Habilitacijska komisija UL MF
Edi Dedić Oscar Križanec
Komisija za kakovost UL MF
Rok Filip Dolšak Oscar Križanec

Komisija za učiteljsko tutorstvo UL MF

Žiga Barbarič
Odbor za založniško in knjižnično dejavnost UL MF
Lucija Žiberna Matej Grižančič

Komisija za doktorate znanosti UL MF

David Lukanović
Komisija za podelitev priznanja Andreja Otona Župančiča UL MF

David Lukanović

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UL MF
imenovanje v novembru 2019
Koordinator študentskega tutorstva UL MF
Žiga Barbarič
namestnik: Martin Drobnič
Predstavnik ŠSULMF v ŠOMF
Edi Dedić
Kurikularna komisija 2020 UL MF

Vid Jenko

Edi Dedić

Neža Repar

Lucija Žiberna

Delovna skupina za prenovo spletne strani UL MF
Klemen Petek Kevin Pelicon

Delovna skupina za celostno grafično podobo UL MF

Klemen Petek

Delovna projektna skupina za uvedbo e-aplikacij v študijski proces in delovanje UL MF

Anka Uršič

Delovna projektna skupina za uvedbo študijske prakse

Klemen Petek Jaka Šikonja

 

 

  Akademski zbor UL MF Senat UL MF
1

Anja Stopar

Anja Stopar

2

Anka Uršič

Anka Uršič

3

Danaja Plevel, dr. med.

Danaja Plevel, dr. med.

4

Domen Lenarčič

Domen Lenarčič

5

Edi Dedić

Edi Dedić

6

Evita Pšeničny

Evita Pšeničny

7

Ingo Oblak

Ivana Krajnc

8

Ivana Krajnc

Iza Korpar

9

Iza Korpar

Jaka Šikonja

10

Jaka Šikonja

Katja Kitek

11

Jure Tršan

Kevin Pelicon

12

Kevin Pelicon

Klara Petek

13

Klara Petek

Klemen Petek

14

Klemen Petek

Matej Grižančič

15

Matej Grižančič

Neža Repar

16

Neža Repar

Nuša Stopar

17

Nuša Stopar

Robert Tramte

18

Rebeka Starin

Rok Filip Dolšak

19

Robert Tramte

Tim Černe

20

Rok Filip Dolšak

Tina Pavlin

21

Tajda Tornič

Žiga Barbarič

22

Tim Černe

23

Tina Pavlin

24

Žiga Barbarič


 

Predstavniki študentov v organih in delovnih telesih UL
 

Senat Univerze v Ljubljani
Klemen Petek

Komisija za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani

Anka Uršič

Disciplinska komisija II. stopnje za študente
Univerze v Ljubljani

Anka Uršič

 

Delovna področja ŠSULMF
 

Vodenje
Klemen Petek Anka Uršič

Notranje delovanje

Luka Pesjak Rok Filip Dolšak

Finančne zadeve

Martin Drobnič  
Habilitacije in mnenja o pedagoškem delu
Edi Dedić Oscar Križanec
Študentska vprašanja
Klemen Petek Matej Grižančič
Odnosti z javnostmi
Anja Stopar Karin Hvala
Lucija Žiberna  
Študentsko tutorstvo
Žiga Barbarič Martin Drobnič

Kakovost študija

Rok Filip Dolšak

Oscar Križanec
Disciplinska odgovornost študentov
Tomaž Hvala Rok Filip Dolšak