Študentski svet

Priznanje Valentine Kobe

O priznanju

Študentski svet UL MF podeljuje Priznanje Valentine Kobe osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.

Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.

Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo:

  • svetnik študentskega sveta,
  • skupina vsaj 5 študentov UL MF,
  • dekan ali
  • predstojniki organizacijskih enot.Priznanje za študijsko leto 2019/2020

Poziv za oddajo predlogov za študijsko leto 2019/2020 bo objavljen v oktobru 2020.

Obrazec za oddajo predloga
 

 

 

 

Prejemniki Priznanja Valentine Kobe


Priznanje za študijsko leto 2016/2017

  • dr. Simona Kržišnik Zorman, dr. med.
  • asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med.


Priznanje za študijsko leto 2018/2019

  • Tadeja Čerin, dr. med.
  • doc. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med.

Img_00001291.gif.jpeg

profesorica Valentina Kobe

Pravilnik o Priznanju Valentine KobePravilno izpolnjen obrazec za oddajo predloga pošljite na elektronski naslov: studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.

Rok za oddajo predlogov:
/
Odločanje o predlogih:
/

Podelitev priznanja:
slavnostna seja Akademskega zbora UL MF, december 2020
 

 

 Priznanje za študijsko leto 2017/2018

  • prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
  • asist. dr. David Drobne, dr. med.