Študentski svet

Priznanje Valentine Kobe

O priznanju

Študentski svet UL MF podeljuje Priznanje Valentine Kobe osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.

Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.

Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo:

  • svetnik študentskega sveta,
  • skupina vsaj 5 študentov UL MF,
  • dekan ali
  • predstojniki organizacijskih enot.Priznanje za študijsko leto 2018/2019

Poziv za oddajo predlogov za študijsko leto 2018/2019 bo objavljen v oktobru 2019.


Poziv k oddaji predlogov

Obrazec za oddajo predloga

 

 

 

Prejemniki Priznanja Valentine Kobe


Priznanje za študijsko leto 2016/2017

  • dr. Simona Kržišnik Zorman, dr. med.
  • asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med.

Img_00001291.gif.jpeg

profesorica Valentina Kobe

Pravilnik o Priznanju Valentine KobePravilno izpolnjen obrazec za oddajo predloga pošljite na elektronski naslov: studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.

Rok za oddajo predlogov:
ponedeljek, 21. oktober, 14:00

Odločanje o predlogih:
10. redna seja ŠSULMF, sreda, 23. oktober

Podelitev priznanja:
slavnostna seja Senata UL MF in Akademskega zbora UL MF, december 2019
 
Priznanje za študijsko leto 2017/2018

  • prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
  • asist. dr. David Drobne, dr. med.