Študentski svet

Sofinanciranje aktivnosti

Sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

Študentski svet UL MF v skladu z odločitvijo vodstva UL MF in s sklepom Upravnega odbora UL MF sofinancira aktivnosti študentov in društev študentov UL MF.

Študentski svet finančna sredstva razdeli na razpisih za sofinanciranje aktivnosti. Študentski svet sofinancira le aktivnosti, ki jih izvajajo študenti UL MF.

Besedilo razpisa za sofianciranje aktivnosti študentov in društev študentov sprejme Študentski svet UL MF. 3-članska komisija na podlagi prejetih vlog pripravi razdelitev, ki jo nato obravnava in potrdi študentski svet.

 

Razpis za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

Študenski svet predvidoma dvakrat na leto objavi razpis za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF.

 

Odprti razpisi

 

8. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

18. november 2019

Razpisna dokumentacija 8. razpisa je dostopna tukaj.

Pretekli razpisi

 

7. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

25. oktober 2019

Razpisna dokumentacija 7. razpisa je dostopna tukaj.

 

6. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

20. marec 2019

Razpisna dokumentacija 6. razpisa je dostopna tukaj.

 

5. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

21. december 2018

Razpisna dokumentacija 5. razpisa je dostopna tukaj.
 

4. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

12. avgust 2018

Razpisna dokumentacija 4. razpisa je dostopna tukaj.

 

3. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF
23. april 2018

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.
 
2. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF
30. december 2017  

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.