Študentski svet

Seje

Študentski svet UL MF se sestaja na rednih in izrednih sejah, nujne zadeve pa rešuje tudi preko dopisnih sej. Seje so odprte za javnost. Deli sej, na katerih študentski svet odloča o zadevah z oznako uradna skrivnost ali ko tako odloči s sklepom, so za javnost zaprti. Za javnost so zaprti deli sej, na katerih se odloča o mnenjih o pedagoškem delu ali obravnava druge vsebine, ki so označeni kot uradna skrivnosti.

V nadaljevanju so dostopna vabila na seje študentskega sveta. 
 

Seja Datum Ura Lokacija Vabilo
konstitutivna 18. oktober 2018 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. redna 18. oktober 2018 18:30 pisarna ŠSULMF Vabilo
2. redna 10. november 2018 18:00 Žirovnica Vabilo
3. redna 10. december 2018 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. izredna 13. december 2018 20:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
4. redna 10. januar 2019 18:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
5. redna 13. februar 2019 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
6. redna 14. marec 2019 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
1. dopisna 21. marec 2019 19:00 / Vabilo
2. dopisna 10. april 2019 22:15 / Vabilo
7. redna 24. april 2019 20:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
2. izredna 4. maj 2019 11:00 Kostel Vabilo
3. dopisna 9. maj 2019 14:30 / Vabilo
4. dopisna 19. maj 2019 00:00 / Vabilo
8. redna 30. maj 2019 19:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
9. redna 8. julij 2019 20:00 pisarna ŠSULMF Vabilo
5. dopisna 22. julij 2019 22:30 / Vabilo
6. dopisna 19. september 2019 11:00 /  
10. redna 23. oktober 2019 19:00 pisarna ŠSULMF